Ano ang Mga Operator sa Java at mga Uri nito?Ang mga operator ay ang mga konstruksyon na maaaring manipulahin ang mga halaga ng mga opera. Alamin ang lahat tungkol sa mga operator sa java at mga iba't ibang uri nito.

Ang mga operator ay ang mga konstruksyon na maaaring manipulahin ang mga halaga ng mga opera. Isaalang-alang ang ekspresyong 2 + 3 = 5, narito ang 2 at 3 nagpapatakbo at + ay tinawag operator . Sa artikulong ito sa operator,ang layunin ay upang makakuha ka ng kadalubhasang kinakailangan upang makapagsimula at makipagtulungan sa mga operator sa Java.

Sinusuportahan ng Java ang mga sumusunod na uri ng operator:

kung paano patakbuhin ang php sa windows 10

Isa-isa nating pagtuunan ang bawat isa sa mga operator na ito.

Mga Operator ng Arithmetic sa Java

Ginagamit ang mga Operator ng Arithmetic upang maisagawa ang mga pagpapatakbo sa matematika tulad ng pagdaragdag, pagbabawas, atbp Ipalagay na A = 10 at B = 20 para sa talahanayan sa ibaba.Operator

Paglalarawan

Halimbawa+ Karagdagan

Nagdaragdag ng mga halaga sa magkabilang panig ng operator

A + B = 30

- Pagbabawas

Binabawas ang operator ng kanang kamay sa operator ng kaliwang kamay

A-B = -10

* Pagpaparami

Pinaparami ang mga halaga sa magkabilang panig ng operator

A * B = 200

/ Dibisyon

Hinahati ang opera sa kaliwang kamay sa operator ng kanang kamay

A / B = 0

% Modulus

Hinahati ang kaliwang kamay ng operan ng kanang kamay ng operand at ibabalik ang natitira

A% B = 0

Isaalang-alang ang halimbawa sa ibaba:

package Edureka public class ArithmeticOperators {public static void main (String [] args) {int A = 10 int B = 20 System.out.println (A + B) System.out.println (A - B) System.out.println (A * B) System.out.println (A / B) System.out.println (A% B)}}

Output:

30
-10
200
0
10

Mga Operator ng Asignatura sa Java

Isang Operator ng Asignatura ay isang operator dati magtalaga isang bagong halaga sa isang variable. Ipagpalagay A = 10 at B = 20 para sa talahanayan sa ibaba.

Operator Paglalarawan Halimbawa
=Nagtatalaga ng mga halaga mula sa kanang bahagi sa pagpapatakbo hanggang sa kaliwang operanc = a + b
+ =Nagdaragdag ito ng kanang operan sa kaliwang operand at nagtatalaga ng resulta sa kaliwang operandc + = a
- =Binabawas nito ang kanang operan mula sa kaliwang operand at itinalaga ang resulta sa kaliwang operandc - = a
* =Pinarami nito ang kanang operan gamit ang kaliwang operand at itinalaga ang resulta sa kaliwang operandc * = a
/ =Hinahati nito ang kaliwang operan sa tamang operan at itinalaga ang resulta sa kaliwang operandc / = a
% =Tumatagal ang modulus gamit ang dalawang operan at itatalaga ang resulta sa kaliwang operandc% = a
^ =Nagsasagawa ng exponential (power) na pagkalkula sa mga operator at nagtatalaga ng halaga sa kaliwang operandc ^ = a

Isaalang-alang ang halimbawa sa ibaba:

package Edureka public class JavaOperators {public static void main (String [] args) {int a = 10 int b = 20 int c System.out.println (c = a) // Output = 10 System.out.println (b + = a) // Output = 30 System.out.println (b - = a) // Output = 20 System.out.println (b * = a) // Output = 200 System.out.println (b / = a ) // Output = 2 System.out.println (b% = a) // Output = 0 System.out.println (b ^ = a) // Output = 0}}

Sumusulong sa tutorial ng mga operator ng Java, tingnan natin kung ano ang mga operator ng paghahambing.

Mga kaugnay na Operator sa Java

Ang mga operator na ito ay ihinahambing ang mga halaga sa magkabilang panig ng mga ito at magpasya ang ugnayan sa kanila. Ipagpalagay A = 10 at B = 20.

Operator

Paglalarawan

Halimbawa

==

Kung ang mga halaga ng dalawang pagpapatakbo ay pantay, pagkatapos ang kondisyon ay magiging totoo.

(A == B) ay hindi totoo

! =

Kung ang mga halaga ng dalawang pag-andar ay hindi pantay, pagkatapos ang kalagayan ay magiging totoo.

Ang (A! = B) ay totoo

>

Kung ang halaga ng kaliwang operand ay mas malaki kaysa sa halaga ng kanang operan, kung gayon ang kondisyon ay magiging totoo.

Ang (a> b) ay hindi totoo

Kung ang halaga ng kaliwang operand ay mas mababa kaysa sa halaga ng kanang operan, kung gayon ang kondisyon ay magiging totoo.

(sa

> =

Kung ang halaga ng kaliwang operand ay mas malaki sa o katumbas ng halaga ng tamang operand, pagkatapos ang kondisyon ay magiging totoo.

(a> = b) ay hindi totoo

Kung ang halaga ng kaliwang operand ay mas mababa sa o katumbas ng halaga ng kanang operan, kung gayon ang kondisyon ay magiging totoo.

(sa<= b) is true

Isaalang-alang ang halimbawa sa ibaba:

kung paano mag-deep copy sa java
package Edureka public class JavaOperators {public static void main (String [] args) {int a = 10 int b = 20 System.out.println (a == b) // nagbabalik mali dahil ang 10 ay hindi katumbas ng 20 System.out .println (a! = b) // nagbabalik ng totoo sapagkat ang 10 ay hindi katumbas ng 20 System.out.println (a> b) // nagbabalik ng maling System.out.println (a = b) // nagbabalik ng maling System.out .println (a<= b) // returns true } } 

Susunod, mag-focus tayo sa mga lohikal na operator sa .

Mga Lohikal na Operator sa Java

Ang mga sumusunod ay ang mga lohikal na operator na naroroon sa Java:

Mga Lohikal na Operator - Mga Operator ng Java - Edureka

Operator Paglalarawan Halimbawa
&& (at)Totoo kung ang parehong mga opera ay totoosa<10 && a<20
|| (o)Totoo kung alinman sa mga opera ay totoosa<10 || a<20
! (hindi)Totoo kung ang isang operand ay mali (umakma sa operand)! (x<10 && a<20)

Isaalang-alang ang halimbawa sa ibaba:

package Edureka public class JavaOperators {public static void main (String [] args)}

Ngayon tingnan natin ang mga unary operator sa Java.

Unary Operator sa Java

Ang mga unary operator ay ang isa na nangangailangan ng isang solong operand at ginagamit upang madagdagan ang isang halaga, pagbawas o pagbawas ng isang halaga.

Operator Paglalarawan Halimbawa
++nagdaragdag ng halaga ng 1. Mayroong mga operator ng post-increment at pre-incrementisang ++ at ++ a
-nagpapabawas ng halaga ng 1. Mayroong mga post decrement at pre decrement operatora– o –a
!baligtarin ang isang halaga ng boolean! sa

Isaalang-alang ang sumusunod na halimbawa:

package Edureka public class JavaOperators {public static void main (String [] args) {int a = 10 boolean b = true System.out.println (a ++) // nagbabalik 11 System.out.println (++ a) System.out .println (a--) System.out.println (- a) System.out.println (! b) // nagbabalik}}

Sumusulong, unawain natin ang bitwise operator sa Java

Bitwise Operator sa Java

Ang mga pagpapatakbo ng bitwise ay direktang manipulahin mga piraso . Sa lahat ng mga computer, ang mga numero ay kinakatawan ng mga piraso, isang serye ng mga zero at isa. Sa katunayan, halos lahat ng bagay sa isang computer ay kinakatawan ng mga piraso. Ipagpalagay na ang A = 10 at B = 20 para sa talahanayan sa ibaba.

Operator Paglalarawan Halimbawa
& (AT)nagbabalik nang paunti-unti AT ng inputa & b
| (O)nagbabalik O mga halaga ng pag-inputa | b
^ (XOR)nagbabalik ng XOR ng mga halaga ng pag-inputa ^ b
~ (Komplemento)nagbabalik ng pantulong sa isa. (lahat ng mga binaliktad)~ a

Isaalang-alang ang halimbawang ipinakita sa ibaba:

package Edureka public class JavaOperators {public static void main (String [] args) b) // 63 = 111111 System.out.println (a ^ b) // 55 = 11011 System.out.println (~ a) // - 59}

Susunod, mag-focus tayo sa ternary operator sa Java

Mga Ternary Operator sa Java

Ang ternary operator ay isang kondisyunal na operator na bumabawas sa haba ng code habang gumaganap ng mga paghahambing at . Ang pamamaraang ito ay isang kahalili para sa paggamit ng kung-ibang at nakapugad na kung-ibang pahayag. Ang order ng pagpapatupad para sa operator na ito ay mula kaliwa hanggang kanan.

Syntax:

(Kundisyon) (Pahayag1): (Pahayag2)
  • Kalagayan: Ito ang expression na susuriin na magbabalik ng isang halaga ng boolean.
  • Pahayag 1: Ito ang pahayag na naisakatuparan kung ang kondisyon ay nagreresulta sa isang tunay na estado.
  • Pahayag 2: Ito ang pahayag na naisakatuparan kung ang kondisyon ay nagreresulta sa isang maling estado.

Isaalang-alang ang halimbawa sa ibaba:

package Edureka public class JavaOperators {public static void main (String [] args) {int a = 20, b = 10, c = 30, res res = ((a> b)? (a> c)? a: c: (b> c)? b: c) System.out.println ('Max ng tatlong numero =' + res)}}

Paglabas - Max ng tatlong numero = 30

Sumusulong sa huling operator ng java, unawain natin ang Shift operator sa Java.

Mga Shift Operator sa Java

Shift operatoray ginagamit upang ilipat ang mga piraso ng isang numero pakaliwa o pakanan, at dahil doon ay dumarami o naghahati sa bilang. Mayroong tatlong magkakaibang uri ng mga operator ng paglilipat, lalo ang kaliwa shift operator ()<>) at unsigned kanang shift operator (>>>).

Syntax:

numero shift_op number_of_places_to_shift

Isaalang-alang ang sumusunod na halimbawa:

package Edureka public class JavaOperators {public static void main (String [] args) {int a = 58 System.out.println (a<>2) // nagbabalik 14 = 1110 System.out.println (a >>> 2) // nagbabalik 14}}

Sa pamamagitan nito, natapos namin ang artikulong ito sa iba't ibang mga operator ng Java. Inaasahan kong ang artikulong ito ay naging kaalaman sa iyo.

Suriin ang ni Edureka, isang pinagkakatiwalaang kumpanya sa pag-aaral sa online na may isang network na higit sa 250,000 nasiyahan na mga nag-aaral na kumalat sa buong mundo. Narito kami upang matulungan ka sa bawat hakbang sa iyong paglalakbay, para sa pagiging isang bukod sa mga katanungang ito sa panayam sa java, nakakakuha kami ng isang kurikulum na idinisenyo para sa mga mag-aaral at propesyonal na nais na maging isang Java Developer.

May tanong ba sa amin? Mangyaring banggitin ito sa seksyon ng mga komento ng artikulong 'operator sa Java' at babalikan ka namin sa lalong madaling panahon.